Blog

لیست قیمت روز انواع زعفران 14 آذر ماه 1397​

by سور زعفران, قیمت زعفران in دسامبر 5, 2018

لیست قیمت روز انواع زعفران 14 آذر ماه 1397​

به گفته رئیس اداره جهاد کشاورزی ، از ۳۵۰۰ مزارع گناباد ۱۲ تن محصول زعفران برداشت شد.با ما همراه باشید تا از قیمت بروز و دقیق زعفران در سرتاسر نقاط ایران اگاه باشید

قیمت های زعفران در بازار در تاریخ 14 آذر ماه را میتوانید در لیست زیر مشاهده کنید.همچنین در سایت سور زعفران میتوانید قیمت گل خشک زعفران را مشاهده کنید و در صورت نیاز خریداری نمایید

قیمت زعفران سوپر نگین صادراتی 13.627.000 تومان
قیمت زعفران سوپر نگین ۱۳.۵09.۰۰۰ تومان
قیمت زعفران نگین ۱۱.۶068.۰۰۰ تومان
قیمت زعفران سرگل ممتاز ۹.۸۰3.۰۰۰ تومان
قیمت زعفران پوشال درجه یک ۸.۰۲09.۰۰۰ تومان
قیمت زعفران پوشال درجه دو 6.604.000 تومان
قیمت زعفران سفیدی ریشه ۱.۰۰4.۰۰۰ تومان
قیمت زعفران دسته 5.094.000 تومان
قیمت زعفران یک مثقال 43.097 تومان
قیمت زعفران یک گرم 8.810 تومان
تماس جهت خرید زعفران 09376775077
تماس جهت فروش زعفران 09376775077
تماس جهت صادرات زعفران 09376775077

آخرین قیمت های زعفران

Leave a Reply

    Cart