Blog

لیست قیمت روز انواع زعفران در 13 مرداد 1397

by سور زعفران, قیمت زعفران in آگوست 7, 2018

لیست قیمت روز انواع زعفران در 13 مرداد 1397

در سایت سور رعفران علاوه بر مشاهده قیمت بروز زعفران میتوانید از دیگر خدمات زیر استفاه نمایید

خرید زعفران صادراتی

زعفران صادراتی

خرید زعفران در وزن های بالا

خرید زعفران برای رستوران ها و هتل ها

برخی از کاربران از ما خواسته اند تا قیمت زعفران در اسفراین را قرار دهیم .برای مشاهده قیمت زعفران در اسفراین کافیست بر روی متن کلیک نمایید

قیمت زعفران برای تاریخ 13 مرداد به شرح زیر است:

قیمت یک مثقال زعفران درجه یک
13 مرداد 35.200تومان

قیمت نیم مثقال زعفران درجه یک

13 مرداد 16.400 تومان

قیمت یک کیلو زعفران
13 مرداد 6.289.300 تومان

قیمت یک گرم زعفران درجه یک
13 مرداد 13.200 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه یک
13 مرداد 6.277.100 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو
13 مرداد 5.885.600 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه سه
13 مرداد 5.339.200 تومان

قیمت یک کیلو زعفران دسته ( دختر پیچ )
13 مرداد 6.401.400 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات
13 مرداد 6.536.400 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک
13 مرداد 6.188.600 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه دو
13 مرداد 6.038.100 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه یک
13 مرداد 1.944.500 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو
13 مرداد 1.601.400 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی درجه یک ویژه
13 مرداد 6.530.100 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی سور زعفران

13 مرداد 6.960.100 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال سور زعفران

13 مرداد 5.255.300 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل سور زعفران

13 مرداد 6.756.500 تومان

قیمت پنج کیلو زعفران نگین درجه یک صادراتی سور زعفران

13 مرداد 34.256.100 تومان

قیمت ده کیلو زعفران نگین درجه یک صادراتی سور زعفران

13 مرداد 67.958.400 تومان

قیمت بیست کیلو زعفران نگین درجه یک صادراتی سور زعفران

13 مرداد 129.957.200 تومان

قیمت یک کیلو زعفران دختر پیچ درجه یک سور زعفران

13 مرداد 5.505.300 تومان

قیمت یک کیلو زعفران ریشه سفیدی درجه یک سور زعفران

13 مرداد 1.756.500 تومان

قیمت یک کیلو برگ خشک شده زعفران درجه یک سور زعفران

13 مرداد 392.100 تومان

منبع : سور زعفران

Leave a Reply

    Cart